Disclaimer

Lichtstudio Ralph Blankenaauw is de handelsnaam van Lichtstudio Ralph Blankenaauw gevestigd te Groesbeek. Uitsluitend Lichtstudio Ralph Blankenaauw ingeschreven bij de KvK onder nummer 62131850, geldt als opdrachtnemer.

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
o de eigenaar: Lichtstudio Ralph Blankenaauw B.V.;
o gebruik(en): alle denkbare handelingen;
o u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
o de content: alle in de website aanwezige inhoud;
2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Privacy

Deze website kunt u anoniem raadplegen. Lichtstudio Ralph Blankenaauw verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van de site. Statistische informatie die van belang is voor verbetering van de website (zoals bezoekersaantallen, bezochte pagina’s, aantallen downloaden, etc.) worden wel verzameld. Hier is de Wet Bescherming Persoonsgegevens op van toepassing.

De gegevens die u via de website verstrekt, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Ze worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt en niet gedeeld.

Copyright© 2020 - Lichtstudio Ralph Blankenaauw - Alle rechten voorbehouden - Hulsbroek 38 - Groesbeek - 024-3880280